Newsletter 1/2015

pro zájmové a neformální vzdělávání

Milé kolegyně, milí kolegové,
nabízíme Vám březnové vydání newsletteru o aktivitách projektu „K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání“, které se udály v prvním čtvrtletí roku 2015. Je to i poslední rok realizace projektových aktivit, které vyvrcholí závěrečnou konferencí v pražském hotelu Olšanka. Jejím cílem je představit nové informace z oblasti zájmového a neformálního vzdělávání, zhodnotit průběh projektu, činnosti jednotlivých klíčových aktivit a dosažené výstupy, kterých se v projektu za dva a půl roku podařilo dosáhnout. Pokud si tuto akci nechcete nechat ujít, rezervujte si v pracovním kalendáři datum 20. května 2015. Přihlásit se můžete prostřednictvím Vzdělávacího modulu projektu K2 (http://vm.nidm.cz/vm/kurzy/info/kurz/1494). Na stejném odkaze naleznete i podrobnější informace o akci. Již nyní se těšíme na setkání s Vámi.
Do té doby však čeká garanty jednotlivých klíčových aktivit ještě spousta práce, příprava a realizace vzdělávacích akcí pro ty, kteří pracují s dětmi a mládeží.

V aktivitě Aplikace nástrojů řízení kvality probíhala v prvním čtvrtletí 2015 analýza výstupů z pilotáže zavádění nástrojů kvality za účelem úpravy systému OLINA a e-learningových programů. Byly upraveny čtyři vzdělávací e-learningové programy, které od 9. března pilotují účastníci z cílové skupiny. Pracovníci KA 01 připravují texty do inovované implementační příručky a s ministerstvem školství spolupracují na přípravě návrhu systému zavádění „značky kvality“ vycházející z již existujícího titulu „organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží“.
 
V rámci aktivity Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání vyšla publikace s názvem „METODIKA – kompetence, kvalita, kvalifikace, (sebe)koncepce pro NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ“. K jednotlivým vzdělávacím modulům, které obsahuje, se v průběhu února a března konaly tři vzdělávací akce ze série čtyř připravených kurzů pro pracovníky pracující s dětmi a mládeží.
 
Garantky Studia pedagogiky volného času zahájily prezenční část 40 vzdělávacích kurzů, které absolvuje cca tisíc pedagogů vykonávajících dílčí přímou pedagogickou činnost. Uskutečnily se tři mentorské kurzy a jedno pracovní setkání pro mentory realizující V. etapu Studia pedagogiky pro pedagogy vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost.
 
Více informací o projektu K2 najdete na www.ka2.cz, www.vm.ka2.cz, www.okp.ka2.cz, www.olina.ka2.cz a na Facebooku.
 
Přejeme Vám příjemné jarní dny.

Vlasta Kohoutová, PR specialistka projektu K2

Probíhá úprava systému pro řízení kvality OLINA

V současné době probíhá úprava systému OLINA na základě provedení analýzy závěrečných zpráv z pilotáže zavádění nástrojů kvality. Pilotáž se uskutečnila v letech 2013–2014 v osmi střediscích voleného času a v osmi nestátních neziskových organizacích pracujících s dětmi a mládeží.

Více

V. etapa v rámci Studia pedagogiky volného času zahájena!

Poslední etapa Studia pedagogiky volného času v rámci projektu K2, který spolu s ministerstvem školství realizuje Národní institut pro další vzdělávání, byla odstartována prostřednictvím pracovního setkání s pracovníky zodpovídajícími za vzdělávací proces ve  školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, kteří jsou lektory pilotovaných školení pro pedagogy vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost.

Více

Kompetenční přístup v neformálním vzdělávání – šance pro děti a mládež

Mgr. Daniela Havlíčková je editorkou publikace s názvem „METODIKA – Kompetence, Kvalita, Kvalifikace, (sebe)Koncepce pro neformální vzdělávání“, která vyšla v rámci klíčové aktivity Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání. Je určena především pracovníkům pracujícím s dětmi a mládeží v nestátních neziskových organizacích, kteří ji mohou využít ve své praxi a postupně měnit svůj přístup k dětem a mládeži v souladu se zřetelem na rozvoj kompetencí každého svěřence. 

Více

Projekt K2 se blíží k cíli...

Realizace Individuálního projektu národního „K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání“ skončí letos v červnu. Už nyní probíhají přípravy na závěrečnou konferenci, která se uskuteční 20. května 2015 v pražském hotelu Olšanka.

Více