Celostátní seminář vychovatelek a vychovatelů ŠD, ŠK 2016

Ve dnech 3. – 4. června 2016 se uskuteční Celostátní seminář vychovatelek a vychovatelů školních družin a školních klubů. Proběhne v prostorách Středního odborného učiliště gastronomie a podnikání, Za Černým mostem 3/362, Praha 9, Hloubětín.

Cílem semináře je přispět ke zkvalitňování zájmového vzdělávání ve školních družinách a školních klubech, zvyšování a prohlubování odborné úrovně a připravenosti pedagogických pracovníků.

Obsahové zabezpečení vzdělávacích dílen vzniklo v návaznosti na strategické dokumenty MŠMT ČR a rovněž vychází z evaluačních dotazníků účastníků předcházejícího ročníku 2015.

 

Registrace:

Přihlašování probíhá na stránkách: http://seminar.nidv.cz/ od 2. 5. 2016 a bude ukončeno 27. 5. 2016 ve 24.00 hod.

Příjezd účastníků:

Příjezd účastníků ze vzdálenějších krajů je možný již ve čtvrtek 2. června od 16.00 hod. Stravování a ubytování ve čtvrtek je ve vlastní režii účastníků (cena za čtvrteční nocleh je 450,- Kč, platba v recepci hotelu).

Zahájení: pátek 3. června 2016 v 9.00 hod.

Cena: 950,- Kč (jednotný poplatek pro všechny). Cestovné není účastníkům propláceno.