NIDM » O sekci Neformální vzdělávání »

Základní dokumenty

Poradenské, konzultantské a auditorské společnosti, které spolupracují s NIDM. Uveřejněno na základě doporučení odboru boje proti korupci Úřadu vlády České republiky v souvislosti s úkolem 2.2.4 Strategie  vlády v b…
Základní dokument o NIDM vydaný 13. června 2006 ministryní MŠMT Petrou Buzkovou.
Národní institut dětí a mládeže je zřízen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a je příspěvkovou organizací. Základní účel a činnosti, kterými se zabývá, jsou uvedeny ve zřizovací listině.