Národní institut pro další vzdělávání

Projektové činnosti

Projekt PERUN - Péče, rozvoj, uplatnění nadání

Cílem projektu PERUN je založit v ČR systém pro vyhledávání a podporu zájemců o přírodovědné a technické obory.

 

 

Jeho základem je zejména informační, výukový a vyhodnocovací systém a Střediska podpory nadání (SPONY). Projekt počítá s vytvořením vzdělávacích aktivit pro pracovníky, kteří s danou cílovou skupinou pracují, a také s vytvořením expertní skupiny, která by měla připravit možná řešení v oblasti legislativy, financí, apod.

Více informací o projektu PERUN naleznete na adrese www.talentovani.cz.