Národní institut pro další vzdělávání

Projektové činnosti

Výzkumy slouží jako odrazový můstek pro realizaci aktivit

Základem systematické práce je analýza aktuálního stavu. NIDM realizuje i v rámci projektu různá šetření, na jejichž základě vznikají výzkumné zprávy, které jsou publikovány v Národním registru výzkumů dětí a mládeže. Tyto zprávy jsou východiskem pro plánování dalších realizačních kroků.

Více informací:
http://www.vyzkum-mladez.cz/