Funkční studium

Funkční studium je název vzdělávacího programu pilotovaného v rámci Systému vzdělávání projektu Klíče pro život. Manažerské studium pro vedoucí pracovníky školských zařízení pro zájmové vzdělávání inovované také za účasti zástupců nestátních neziskových organizací vybavuje absolventy znalostmi a dovednostmi pro správné řízení těchto organizací a jejich rozvoj v neustále se měnícím světě.

 

Obálka Změna je život

Změna je život

Sborník závěrečných prací účastníků Funkčního studia pro vedoucí pracovníky školských zařízení pro zájmové vzdělávání a NNO pracujících s dětmi a mládeží obhájených v roce 2010.  

Obálka Změna je život II

Změna je život II

Sborník závěrečných prací účastníků Funkčního studia pro vedoucí pracovníky školských zařízení pro zájmové vzdělávání a NNO pracujících s dětmi a mládeží obhájených v roce 2011.

Obálka Změna je život III

Změna je život III

Sborník závěrečných prací účastníků Funkčního studia pro vedoucí pracovníky školských zařízení pro zájmové vzdělávání a NNO pracujících s dětmi a mládeží obhájených v roce 2012.

Obálka Pedagog = manažer? Výukový materiál k Funkčnímu studiu – informace, metody

Pedagog = manažer? Výukový materiál k Funkčnímu studiu – informace, metody

Publikace představuje obsah a metody inovovaného tříletého manažerského vzdělávacího programu Funkční studium určeného vedoucím pracovníkům školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových organizací pracujícím s dětmi a mládeží.