Podpora informačního systému pro mládež

Cílem této klíčové aktivity bylo zvýšit kvalitu poskytovaných služeb v informačních centrech pro mládež v České republice, rozšířit povědomí mládeže a celé společnosti o Informačním systému pro mládež a tím  podpořit informovanost mládeže. V neposlední řadě byl cílem rozvoj klíčových kompetencí pracovníků informačních center pro mládež prostřednictvím připravených vzdělávacích programů a tím i nepřímá podpora rozvoje klíčových kompetencí dětí a mládeže.

Obálka Informační centra pro mládež v ČR

Informační centra pro mládež v ČR

Publikace přináší podrobné informace o působení informačních center v České republice, pojednává o náplni činnosti, jejich službách, o procesu národní certifikace kvality informačních center. Obsahuje adresář informačních center v ČR a poradí, jak založit „íčko“ ve Vašem městě.

Obálka Informační centra pro mládež v EU

Informační centra pro mládež v EU

Publikace seznamuje s historií a současným stavem informačních a poradenských služeb pro mládež v Evropě a představuje dvě největší zastřešující organizace – ERYICU a Eurodesk.

Obálka Mít přehled

Mít přehled

Publikace slouží jako průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v České republice. Pomůže v orientaci v základních oblastech, ve kterých mladí lidé u nás nejčastěji hledají informace či radu.