Průřezová témata

Obálka Sborník příkladů dobré praxe Výchova k dobrovolnictví

Sborník příkladů dobré praxe Výchova k dobrovolnictví

Publikace obsahuje deset vybraných příkladů dobré praxe nabízejících nejrůznější aktivity zaměřené na děti a mládež na cestě k dobrovolnictví.

Obálka Sborník příkladů dobré praxe Inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Sborník příkladů dobré praxe Inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Publikace představuje deset vybraných příkladů dobré praxe zaměřené na prohlubování a rozvíjení inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v zájmovém a neformálním vzdělávání.

Obálka Sborník příkladů dobré praxe Mediální výchova a medializace

Sborník příkladů dobré praxe Mediální výchova a medializace

Publikace sestává z deseti vybraných příkladů dobré praxe vzdělávacích programů průřezového tématu Mediální výchova a medializace.

Obálka Sborník příkladů dobré praxe Zdravé klima zájmového a neformálního vzdělávání

Sborník příkladů dobré praxe Zdravé klima zájmového a neformálního vzdělávání

Publikace obsahuje deset vybraných příkladů dobré praxe, které představují různé přístupy ke zkvalitňování sociálního klimatu v zařízeních zájmového a neformálního vzdělávání.

Obálka Sborník příkladů dobré praxe Participace, informovanost, výchova k aktivnímu občanství

Sborník příkladů dobré praxe Participace, informovanost, výchova k aktivnímu občanství

Publikace představuje deset vybraných příkladů dobré praxe, které se zaměřují na zapojení dětí a mládeže do rozhodování a diskuze o záležitostech, které se jich osobně dotýkají.

Obálka Sborník příkladů dobré praxe Multikulturní výchova

Sborník příkladů dobré praxe Multikulturní výchova

Publikace představuje deset vybraných příkladů dobré praxe z oblasti multikulturní výchovy.